Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ phụ trách thiếu nhi , ý kiến tri thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước góp ý xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc Lần thứ XII.

Ngày 28, 29-4, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến của cán bộ phụ trách thiếu nhi, ý kiến tri thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước góp ý xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn ...